เก็งข้อสอบชีวะ MWIT พิชิตฝัน ไม่พลาดแนวข้อสอบล่าสุด | WE BY THE BRAIN

เก็งข้อสอบชีวะ MWIT พิชิตฝัน ไม่พลาดแนวข้อสอบล่าสุด | WE BY THE BRAIN

April 18, 2021 Off By editorialteam



เก็งข้อสอบชีวะ MWIT พิชิตฝัน ไม่พลาดแนวข้อสอบล่าสุด

นับถอยหลัง ใกล้เข้ามาทุกทีกับการสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ? วิชาวิทยาศาสตร์จะจัดสอบใน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. โดยเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน

วันนี้พี่บิ๊กอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ โดยจะพาน้อง ๆ มาดู
✅ แนวข้อสอบแบบอัปเดตล่าสุด ปี 64
✅ พร้อมกับฝึกแนวโจทย์แบบวิเคราะห์ เพื่อพิชิตข้อสอบ MWIT

✅ ข้อที่ 1-4 แนวข้อสอบวิเคราะห์จากข้อมูลที่โจทย์ให้
✅ ข้อที่ 5 เซลล์
✅ ข้อที่ 6 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
✅ ข้อที่ 11 การสังเคราะห์ด้วยแสง
✅ ข้อที่ 18 การหายใจของสัตว์
✅ ข้อที่ 27 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการติว : https://bit.ly/38jnta9

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ We By The Brain ได้ที่
Website : https://www.webythebrain.com
Facebook : https://www.facebook.com/WeByTheBrain
Twitter : https://twitter.com/WeByTheBrain
Instagram : https://www.instagram.com/webythebrain

#MWIT #โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ #แนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์

source